Záchrana hradu

Hartenberg znamená v překladu tvrdá hora. A takový i je. Nikdy to nevzdal ačkoliv byl ve své pohnuté historii několikrát vypleněn, vypálen, zdevastován. Vždy si dovedl najít ty, kteří jej opět vrátili do života. Nyní je řada na nás.

Hartenberg není jen pořádně velký a starý objekt. Je to dům s duší, s otisky mnoha příběhů, osudů, mementem i připomínkou toho co vše se může stát pokud to dovolíte ať už v dobrém i špatném slova smyslu. Hartenberg má co předat, rozhodně spojuje a zanechává pro další generace důležitá poselství. Stačí jen naslouchat příběhům, které šeptá.

Spojování, přátelství, partnerství, pomoc, radost, smysluplné tvoření, společné sdílení víra v dobro v nás všech a v neposlední řadě vědomí si síly, která vychází z nitra každého člověka a stojí zato si ji neuzavírat, ale umět ji použít k tomu, aby svět byl každé ráno o kousek lepší a pochopení, že velmi záleží na tom kde žijeme a jak o své okolí a vztahy pečujeme.


Destrukce

Hartenberg

Po konci 2. světové války byl zdejší zámecký areál znárodněn a převeden do správy Státních statků a lesů v Sokolově. V následujících letech byl odvezen mobiliář zámku včetně rozsáhlé zámecké knihovny a archivu. V areálu následně sídlilo Horské pastvinářské družstvo, později Statní statek Hřebeny, který bývalý zámek však od roku 1965 užíval jako sýpku a skladiště. V neudržovaném objektu se nakonec pod vahou obilí a brambor začaly propadat stropy a zámek postupně značně zchátral.

V letech 1979-1980 byl skupinou dobrovolníků podniknut pokus o záchranu objektu, jejich činnost jim byla však nakonec úřady zakázána. Opuštěný nehlídaný areál se stále častěji stává cílem nájezdů zlodějů a vandalů. V červnu 1985 byl na několika místech úmyslně založen požár a zdejší zámek zcela vyhořel. Následně se dokonce uvažovalo o celkové demolici poškozeného objektu. Další požár vypukl v roce 1991 ve zámecké věži.

HartenbergHartenbergHartenberg

Obnova

Po neúspěšné privatizaci na počátku 90. let odkoupil zdevastovaný areál hradu a zámku Hartenberg v roce 1997 soukromý majitel Bedřich Loos, který se snaží s pomocí četných dobrovolníků a vlastní stavební huti areál zachránit za pomoci původních technologií. V roce 2016 získala příkladná obnova hradu a zámku Hartenberg prestižní ocenění Patrimonium pro futuro Národního památkového ústavu.

Hartenberg
 • V roce 2017 spolek Hartenberg prezentoval způsob obnovy památky na celosvětové OECD LEED konferenci v Praze na pozvání Ministerstva pro místní rozvoj.
 • Na záchraně se již podílelo více jak 1000 dobrovolníků ze 75 zemí světa.
 • Z Hartenbergu se stala základna pro regionální a nadregionální kulturní akce.
 • V současnosti je hlavní palác hradu obnoven do výše 2 patra a provizorně zastřešen. Zastřešila se věž u hradu a spolek Hartenberg také získal a opravil další hodnotné objekty v území a to především sýpku a bývalou školu.
HartenbergHartenbergHartenberg

Více se o záchraně hradu dozvíte při návštěvě hradu Hartenberg.


Stavební huť Hartenberg

S vloženým úsilím se podařilo vybudovat stavební huť, která zaměstnává z velké části lidi znevýhodněné na trhu práce. Nabízí rekvalifikace a zvýšení doveností v oblasti pracovních návyků a zednických nebo tesařských prací. Obnovuje především historické objekty na území Karlovarského kraje.


Ocenění

 • V roce 2019 byl Bedřich Loos nominován Nadací Via na cenu Viabona v kategorii Srdcař.
 • V roce 2019 Bedřich Loos získal ocenění Nadace Karla Janečka - Laskavec
 • V roce 2016 získaly záchranné práce na hradě Hartenberg cenu NPÚ - Patrimonium pro futuro v kategorii záchrana památky.
 • Zlatá cihla a také cena Dobrovolník roku - ceny jež získal Bedřich Loos
 • Stavby Karlovarského kraje - Hartenberg nominován, umístil se jako druhý.

Podpora

Záchranu hradu finančně podporuje Ministerstvo kultury v rámci programu PZAD a Karlovarský Kraj. Další prostředky k záchraně hradu poskytly programy Mas Sokolovska, projekty Nadace Via, Nadace ČEZ, MPSV ,ÚP v Sokolově a řada jednotlivců.


Přispějte i vy

Pokud byste rádi naše projekty podpořili i vy, pošlete nám libovolnou částku na účet spolku Hartenberg:

19-2753506339/0800


Odborníci

Nad záchranou dlí mnoho skvělých odborníků:

 • Památkáři: Tomáš Karel - odborně zpracoval stavebně historický průzkum SHP Hartenberg. Na hrad dojíždí a památkový dohled provádějí památkáři z pracoviště NPÚ v Lokti zejména pan Mgr. Jan Konůpek, Mgr. Jakub Chaloupka a Mgr.Filip Prekop.
 • Archeologové: Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer, Archeologické výzkumy zajištovalo Muzeum Karlovy Vary.
 • Projektant: MURUS - MONUMENTA RENOVAMUS, spol. s r.o. Ing. Jan Vinař