Dobrovolnicka akademie

Svět se mění závratnou rychlostí a stejně tak i dobrovolníci, přijíždějící na hrad pomáhat s obnovou. Už jim nestačí jen manuálně pomáhat byť v partě dobrých kamarádů z mnoha zemí světa.

Dobrovonická akademie

Touží zažívat pocit sounáležitosti, učí se sami do sebe a chtějí, aby tento svět byl o kousek zase lepší. Mnoho mladých lidí touží po návratu k hodnotám k oživení hodnot přírodního i kulturního dědictví. Sami navrhují projekty, umí je rozpracovat a rozhodně se nebojí přidat ruku k dílu. Hartenberg je toho dokladem. Od roku 2000 se na záchraně podílelo více jak 1000 dobrých duší ze 76 zemí světa. Dobrovolníkům na hradě vděčíme za vyklizení trosek, sutin, nánosů, přetřídění materiálů a úprav mnoha lesních dávných stezek a cest.

Od roku 2006 se také rozvinula nová tradice Artcampů, které připravují svou vlastní originalitou propagační materiály hradu. Hlavním úkolem dobrovolnické akademie je propojit všechny podstatné aktivity do základny na hradě. Vizí je vytvořit fungující platformu pro dobrovolnická řešení týkajících se postižené krajiny, mezilidských vztahů, ale třeba i v otázkách zdravých potravin a zdraví člověka. Hrad nepravidelně vydává dobrovolnické noviny.


Mezinárodní dobrovolnické workcampy

Na Hartenberg se od roku 2000 pravidelně během letních dnů sjíždějí dobrovolníci z celého světa, aby přiložili ruku k dílu.

Pracují nejen manuálně, ale také jsme uspořádali několik ročníků výtvarně zaměřených artcampů. S mnohými nás pojí i déletrvající pouto. Můžeme se pochlubit například pohádkovou knihou o čarodějnici z Hartenbergu napsanou rukou italského dobrovolníka nebo vzácnými kaligrafickými básněni z pera dědečka čínské dobrovolnice nebo řadou vlajek v dobrovolnickém sále. Naším přáním je v budoucnu usadit celoroční dobrovolnickou akademii s projekty, které by dnešnímu využití dali další rozměr.

Dobrovonická akademie

Dobrovolnická akademie IVAH

Členové a partneři

  • Inex s.d.a - letitý partner zajištující dobrovolnické mezinárodní kempy
  • Bedřich Loos - hlavní duše projektu
  • Zdeněk Drobný - hradní vysloužilec, pamětník a také patron artkempů
  • Martina Vavřínová - koordinátorka v místě
  • Irena Pajerová - zasloužilá dobrovolnice, napaditá bytost, koorinátorka z Prahy
  • Štěpán Kyncl - dobrovolník a koordinátor projektu Fotbal pro rozvoj
  • Olga Štaffa - výtvarně nadaná dobrovolnice a tvůrkyně log, přání atd.

a další dobrovolníci

Historie IVAH

Mezinárodní dobrovolnická akademie vznikla na pokud samotných dobrovolníků v roce 2010. Smyslem je rozvíjet dobrovolnictví v regionu a společně pomáhat spolku Hartenberg s pořádáním dobrovolnických akcí a rozvíjet další smysluplné aktivity na environmentálním základě.