Spolek Hartenberg

Spolek Hartenberg z.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů, kteří se spojili k aktivní činnosti při ochraně a obnově kulturního a přírodního dědictví, zejména pak tvz. Hartenberské domény a okolí. Dále si toto spolek klade za cíl rozvoj občanské společnosti, šíření myšlenky dobrovolnictví, zachycení kulturního života a naplňování, popularizaci a propagaci dalších obecně prospěšných cílů.

Spolek Hartenberg

Aktivity, které spolek zajišťuje

Sociální podnik ESP Hartenberg

Sociální podnik ESP Hartenberg

Sociální podník Hartenberg vznikal postupně a spontánně. Nejprve zaměstnáváním sociálně slabších občanů v rámci veřejně prospěšných prací. Postupně jsme zjistili, že proto aby vše fungovalo a přinášelo užitek oběma stranám, je potřeba vytvořit širší rodinější platformu. Z tehdejších uchazečů o práci jsou dnes někteří mistry stavební huti a to nás těší!


Více o ESP
Dobrovolnické akce-workcampy

Dobrovolnické akce-workcampy

Neodmyslitelná součást záchrany hradu. Ve spolupráci s dlouholetým partnerem Inex s.d.a organizuje od roku 2000 dobrovolnické workcampy. Na hrad od té doby přijelo více jak 1000 dobrovolníků ze 76 zemí světa. Na hradě mají dobrovolníci věnovaný prostor tzv. dobrovolnický sál a do budoucna sníme o celoroční dobrovolnické akademii jež by mohla rozvíjet smysluplné projekty v okolí.

Víkendové akce

Víkendové akce či firemní akce

Už několik víkendovek na hradě proběhlo. Dobrovolníci, kteří věnují svůj volný čas a víkend stráví tím, že pomáhají třeba na takovém hradě a u toho se skvěle zabaví. Většinou jde o pomocné práce, různý úklid, třídění materiálu, či lehčí stavby. Příkladem je třeba skvělá pomoc zaměstnanců firmy BTL, kteří nám za dva dny pomohli postavit celou podlahu v dobrovolnickém sále!

Kulturní akce

Kulturní akce

Hradní akce mají svou dlouhou tradici. Spolek pomáhá s kompletní organizací, financováním a zajištěním programu či bytostí. Do akcí se dnes zapojuje mnoho nadšenců a dobrovolníků. Konají se zde také akce s tradicí v dávné minulosti jako třeba Tříkrálová procesí do kaple na hradě nebo mše svatá v srpnu. Mezi ty nejnavštěvovanější patří Hartenberské strašení a Mikulášká Jízda.


Přehled akcí
Vzdělávací akce

Vzdělávací akce

Všechny aktivity kolem hradu vycházejí z touhy rozšiřovat vědomosti, vztah k přírodě, svým sousedům, komunitnímu životu, péči o své okolí, kořenům, historii místa. Na hradě už proběhla řada vzdělávacích workshopů jak environmentálně zaměřených tak třeba i workshop řemeslný.

Sbírky

Sbírky

Samozřejmě každá pomoc je vítána. Záchrana hradu je nesmírně rozsáhlá a náročná. Každý může libovolně přispět na účet spolku a může projevit přání nač by rád přispěl. V současnosti běží třeba sbírka na stavbu nového podia. Osobní návštěva vítána.


Aktuální sbírka

Partneři

Inex s.d.a., Obec Josefov a SŽŠ - Střední živnostenská škola Sokolov.


Stanovy, cíle, vize spolku

Hlavním cílem spolku je ochrana přírody a krajiny, především pak záchrana, obnova a údržba území v okolí hradu Hartenberg, zámeckého parku, údolí Svatavy a Dolinského potoka - mapování, ochrana, obnova a údržba památek, důlních děl, krajinných a přírodních hodnot v daném území.

  • Ochrana životního prostředí.
  • Ochrana kulturních hodnot.
  • Rozvoj občanské společnosti.
  • Organizování kulturních a společenských akcí a seminářů.
  • Soustřeďování informací o daném území k jejich další publikaci.
  • Podpora a rozvoj dobrovolnictví.

Kontakt

PředsedaBedřich Loostel: 607 649 997
KancelářMartina Vavřínovátel: 778 030 716

hartenberg@email.cz


Výroční zprávy

Výroční zpráva 2021PDF1MBStáhnout
Výroční zpráva 2020PDF1MBStáhnout
Výroční zpráva 2017PDF2.5MBStáhnout

Dokumenty

Stanovy spolku Hartenberg z.s.PDF2.5MBStáhnout
Sada rozlišovacích znaků sociálního podnikuPDF1MBStáhnout