22. 6. 2012

Zaměstnanci ČEZu opět přidali ruku k dílu

Dobrovolníci z řad zaměstnanců ČEZu se opět zapojili do obnovy hradu. Den v rámci firemního dobrovolnictví, pátek 22. června, využili k pomoci hradu na severozápadním nároží, kde udělali kus pořádné práce při přípravě kamene a dalšího materiálu.

Zápal pro věc a skutečná touha pomoci je u těchto přátel hradu velmi citelná. S nasazením se snaží během své „mise“ udělat maximum možného, bez ohledu na charakter a náročnost práce.

Velmi cenné je také to, že mimo své zaměstnání mají své koníčky, at jsou to zvířata, zpěv nebo včely, a také děti. A na každé akci se kromě přímé pomoci rozvíjejí nápady, jak dále spolupracovat, vzájemně se obohacovat.

Plánování vystoupení sborového zpěvu nebo představení spolku včelařů jsou krásné příklady nadhodnoty, které takováto spolupráce přináší.

Za vstřícné kroky při obnově tak zkoušené památky, jako je hrad Hartenberg, patří všem obrovský dík. Na další díl vzájemné spolupráce se budeme určitě těšit.