20. 3. 2010

Zahájení hradní sezony 2010

Hrad Hartenberg vítá jaro a otevírá se veřejnosti! V sobotu ve 13 hodin na nádvoří hradu Hartenberg středověcí hudci a tanečníci otevřeli letošní bohatou kulturní a dobrovolnickou sezónu. Bláto, sychravo a roztávající sníh neodradili nejvěrnější, aby se na hrad vydali a přivítali pomalu rodící se jaro.

Sezona bude opravdu bohatá. Hartenberg je centrem mezinárodního dobrovolnického hnutí, vystřídali se zde mladí lidé již z více než 50 zemí světa. V letošním roce přijedou první dobrovolníci na konci května a v sedmi samostaných projektech zde budou pomáhat až do podzimu. Pokračovat budou archeologické průzkumy, které především v loňském roce přinesly řadu významných nálezů a nových poznatků, mimo jiné byl objeven bosovaný romantický článek. Vzdělávací akce budou pokračovat v červnu třetím ročníkem Hartenberského školnění, kdy studenti ISŠTE Sokolov se svými profesory připraví pro žáky základních škol regionu vzdělávací program plný soutěží a her. Rovněž třetí ročník enviromentálního kempu připraví Týden pro Zemi, týden s enviromentálními tématy a mezinárodní konferencí. Umělci ze všech koutů světa přijedou na přelomu července a srpna, aby rozšiřovali uměleckou sbírku hradu a dokumentovali významné přírodní, architektonické prvky a historické osobnosti regionu. V srpnu pak proběhnou esoterické týdny s řadou osobností. Kulturní život a akce budou rovněž bohaté – začnou tento týden, budou pokračovat v dubnu Pálením čarodějnic a keltskou oslavou Beltaine, v červnu Festivalem středověké hudby a Slavností SLunovratu, celé léto pokračovat koncerty hudebních skupin a písničkářů a řadou akcí. Vždy nedočkavě očekávanou podzimní akcí bude večer plný děsivých bytostí – Hartenberské strašení – a rok bude ukončen Mikulášskou jízdou s parní mašinkou a oslavou zimního Slunovratu. Stavební práce budou probíhat na velkém paláci, kde ve spolupráci s MAS Sokovsko bude realizován projekt zpřístupnění části paláce, dokončena bude věž a proběhne další stabilizace vrtnými mikropiloty tak, aby cíl obnovy areálu se zase přiblížil a jeden z největších a nejtradičnějších evropských mezinárodních dobrovolnických projektů mohl jednu z nejstarších hradních památek v naší zemi využívat pro své mezinárodní projekty a pomoc v mnoha neziskových projektech v našem kraji.