10. 9. 2014

Výstavy o mezinárodním dobrovolnictví budou na hradě do konce září

Tři poutavé výstavy o mezinárodním dobrovolnictví probíhají na hradě od července . Atraktivní pohledy do života a mysli dobrovolníků budou na hradě k vidění do konce září

Stavebně obnovené prostory hradních sklepů,prvního i druhého patra patří v letošním létě dobrovolnictví. První fotografickou výstavou jsou „Příběhy z východního Nairobi“ Fotografie nafotil Tomáš Princ a ukazuje život několika mladých lidí, žijícíh na okra ji keňské metropole Nairobi. Tomáš Princ snímky nafotil během své stáže, kterou absolvoval v neziskové organizaci Mathare Youth Sports Association. Vedl tam i fotografické dílny pro zájemce žijící ve slumech na východě města. Výstava nám umožňuje pohled do života lidí, kteří nepodlehli skepsi z nuzných podmínek, ve kterých se ocitají, a vedou činorodý a aktivní život.

Druhým počinem je výstava „ Dobrovolníkem v ČR“, která podává obraz o mezinárodních dobrovolnických projektech v České republice. Naše partnerská organizace pořádá spolu s místními partner v naší zemi kolem 40 dobrovolnických projektů ročně (tzv. workcampů). Kempy jsou organizovány v nejrůznějších podmínkách a oblastech- zaměřených na sociální, kulturní, environmentální projekt.Za pomoci fotografií a hesel představit neodmyslitelné součásti workcampů, přiblížit jejich atmosféru, poukázat na nevšední zážitky dobrovolníků a také zaznamenat podstatu a smysl samotných projektů.

Poslední výstava má název „Kultur8 „ a přibližuje realitu v zemích globálního Jihu,např. v Keni, Zambii, Etiopii, Ghaně, Mongolsku a Vietnamu. Snímky poskytli dobrovolníci, kteří se zde účastnili dobrovolnických projektů a popisují zkušenost všedního dne.Název výstavy Kultur8 v sobě spojuje osm zemí v čísle osm (angl. eight) a naráží na otázku „pomoci“ (angl. aid) rozvojovému světu a zahraniční rozvojové spolupráce, jejíž cíle sleduje i program GLEN.

Výstavy poskytla naše partnerská organizace Inex-SDA, za to jí ze srdce děkujeme.