3. 9. 2018

VPP

V letech 2015-2018 jsou vytvářena místa veřejně prospěšných prací také z projektu ,,Nové pracovní příležitosti - Veřejně prospěšné práce", který je ralizován v rámci Operačního programu zaměstnanost a financován z Evrospkého sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.10 20185 do 30.6.2018 bylo v zájmovém spolku Hartenberg z.s. v rámci projektu podpořeno 15 pracovních míst VPP částkou 2 996.091 Kč. ,z toho výše příspěvku z ESF činila 2 468.180,– Kč a 527.911,– Kč ze státního rozpočtu ČR.

Velmi si této podpory ceníme a děkujeme Úřadu práce v Sokolově za spolupráci . Na Hartenbergu se snášíme zvýšit kvalifikaci a dovenost těchto uchazečů a vrátit je zpět na trh práce.