14. 4. 2010

Veřejně prospěšné práce

Dlouhodobě nezaměstnaní či těžko umístitelní na trhu práce obnovují kulturní a přírodní dědictví našich předků! Z několika desítek uchazečů jsme si i pro letošní rok dnes vybrali první „vyvolené“ na vytvořená pracovní místa veřejně prospěšných prací.

Mladší dvaceti let, starší padesáti, nezaměstnaní déle než 5 měsíců, sociálně vyloučení- ti všichni mají starost s pracovním uplatněním. V době ekonomické a hospodářské krize přicházejí rizikové skupiny jako první o práci, nelehko novou hledají, často mají četné závazky, dluhy či exekuce, nesnadno zvládají si udržet bydlení a zdravé sociální prostředí. Program veřejně prospěšných prací, podporovaný státem i Evropskou unií může pomoci tyto složité životní situace korigovat. I když čistý výdělek 7120 korun měsíčně za 8 hodinovou denní velmi fyzicky náročnou práci by pro každého nebyl právě tím splněným přáním, jsou lidé, kteří jinou příležitost z mnoha rozličných důvodů nemají, práce si váží a snaží se rozvinout dovednosti, které se jim určitě v životě neztratí. Občanské sdružení se zaměstnávaním těžko umístitelných má již své zkušenosti, využívá této možnosti při nejrůznějších pracech od obnovy cest, zídek, úklidových prací , likvidaci invazivních rostlin, výsadbu až po přípravu akcí pro děti a širokou veřejnost. V dobách velkých hospodářských krizí stavěli lidé tzv.hladové stavby, které měli uchránit lid před nezaměstnaností. Takto vznikla v 30. letech minulého století na sokolovsku třeba rozhledna nad Krásnem, která slouží dodnes jako vyhledávaný turistický cíl. Má jistě smysl udržovat a obnovovat místa, které pak mohou nám všem po desítky či stovky let ku radosti sloužit. Nezaměstanost na Sokolovsku je v březnu 13,78 % , na Kraslicku dokonce 15,85%. O jedno pracovní místo se v okrese uchází 34,2 uchazeče.