6. 1. 2017

Tříkrálové překvapení

Do obnovené hradní kaple našli cestu nejen dnešní Tři králové a návštěvníci, ale také samotné ostatky těchto sv. Tří mudrců.

V pátek 6 ledna se na Hartenberku uskutečnil další ročník sváteční akce – Průvod sv. Tří králů. Akce se zúčatnilo kolem 50 návštěvníků, kteří mohli poprvé shlédnout obnovené prostory zdejší kaple, zapálit si zde svíčky nebo pronést přání. V pořádně mrazivém večeru přišel vhod teplý čaj a svařák a také výborné domácí koláče. Velkým překvapením bylo pak nečekané dovezení malého relikviáře s ostatky sv.Tří králů, které zapůjčil děkan Mgr .J.Pražan z Nejdku a na hrad dovezl pan Miloš Bechyně. Ostatky byly dovezeny z úcty ke katolické tradici . Byl tím uzavřený konsegrovaný prostor kaple .Ostatky pocházejí původně z Kolína nad Rýnem , kde byly odejmuty z hlavního relikviáře sv.Tří Králů již v dřívějších dobách.