6. 1. 2015

Tři králové na hrad nezapoměli

Cestou za jasnou hvězdou se vydali tři králové i v letošním roce. Na hrad je doprovázelo malé procesí a nechyběly svíčky, promítání či hra na harfu. Věříme v dobrý rok.

Tříkrálová kaple na hradě ve sváteční podvečer přivítala své věrné, Za zpěvu tří mudrců se procesí vydalo potemnělou, sychravou krajinou a kluzkou cestou na svou každoroční cestu, aby si připomělo dávné události před tisíci lety, události před desítkami lety, i ty docela nedávné.

V kapli pak zapálilo procesí svíčky na provizorním oltáři v kapli u Hartenberské černé madony. Kašpar, s Melicharem a Baltazarem, vepsali své iniciály pro dobrý následující rok nad dveře, rozjímalo se i povídalo a všichni se vydali cestou do Obecné školy v Hřebenech, kde je čekaly domáci koláče , svařené víno, promítání , vyprávění i hudba.

Starodávné písně, mimo jiné o třech králích a černé madoně, pak v libovzučných souzvucích harfy Václava Suttnera zahřály duše všech účastníků, stejně jako teplé skořicové víno zahřálo těla a čerstvě upečené domácí koláče potěšily žaludky. Promítaly se fotografie, prezentace i dokumentární filmy o hradě i dávné tradici, povídalo se i plánovalo.

Tři králové se před více než dvěma tisíci vydali na dalekou cestu za hvězdou, kterou následovali až do Betléma, aby obdarovali svými dary pravé narozené nemluvě. Dnes po roce se vrátili na hrad, aby dál nesli poselství, které překonává všechny věky.