7. 1. 2020

Tři Králové 2020

Tříkrálové setkání na hradě

Tři Králové 2020

V podvečer tříkrálový 6 ledna se na hrad vypali poutníci z okolí u příležitosti mše svaté, která se konala již potřetí. Bohoslužbu celebroval pan farář Petr Bauchner ze Sokolova . Z návsi z osady nad Hradem se vydal průvod se Třemi králi přesně v 17.30. Když poutníci dorazili do kaple, mši zahájila zpěvem paní Věra Smržová a pan RNDr.Petr Rojík .Ph.D po celou dobu mši doprovázel hrou na varhany. K svátku sv.Tří králů na hradě se sešlo odhadem asi 60 poutníků. Poselství bohoslužby spočívalo v dávném biblickém příběhu mudrců z východu,kteří uposlechli protoctví a následovali Zjevení . Pan Bauchner hovořil o překonávání překážek a pomyslných hradeb mezi lidmi. Poznamenal, že hrad Hartenberg je pro něj symbolem překonání překážek a sbližování , která jsou i v dnešní době zapotřebí. Na závěr se podávali domácí koláče, čaj či svařené víno. U příležitosti tohoto svátku vydal Hrad Hartenberg hradní noviny s názvem Speciál hradu Hartenberg ,který se zaměři právě na obnovu a historii zdejší kaple. Tyto noviny s několika příspěvky zainteresovaných osob jsou zdarma k mání u hradních v tištěné podobě.Možné je ale i zaslat elektronickou verzi. Obojí na vyžádání .


Tři Králové 2020 Tři Králové 2020