1. 2. 2011

Světlo světa spatřil nový dvojjazyčný hradní zpravodaj HeART Echo

První číslo nového česko-anglického hradního zpravodaje se v těchto dnech narodilo v dílně dobrovolníků z několika zemí světa. Redakce, překladů, grafického zpracování se ujaly či "zkoordinovaly" na jedničku úspěšné vedoucí ARTkempů, Irena s Olgou.

Jižní Morava je hradu od pradávna velmi nakloněná. Vždyt majitelé hartenberského panství za posledních 200 let pocházeli právě z této části naší krásné země. Josef Karel Auersperg je dokonce „otcem“-iniciátorem největšího a jednoho z nejstarších evropských muzeí, Moravského zemského muzea, plukovník Karel Kopal, dědeček poslední majitelky, pocházel ze Znojma, kde má dodnes pomník na náměstí v podobě sloupu s vítěznou Niké a vyhrazenu celou jednu místnost ve Znojemském muzeu.

Z Brna a z nedalekého Mikulova jsou také Renka s Olgou, které v posledních dvou letech zajistily jako výborné vedoucí mezinárodní umělecké ARTkempy na hradě a následně s hradem pokračovaly a pokračují ve společných projektech. Vydat 19stránkový dvojjazyčný hradní občasník, se zpravodaji z několika kontinentů vyžaduje často široký profesionální tým a košatý rozpočet. Když se takového počinu ujmou dobrovolníci z různých končin světa, nemusí chybět ani profesionalita okořeněná navrch radostí a tvůrčím apetitem. Zpravodaj se povedl a všem, kdo přiložili ruku k dílu, patří velký dík. Najdete ho <a>online, nebo si o něj pište do redakce na heartecho2011(za­vináč)gmail.com. Přejeme Vám, ať v něm najdete podobně jako my kus radosti a nového pohledu do dobrovolnických duší z několika světadílů.