21. 3. 2010

Slavnost jarní rovnodennosti

Slavnost jarní rovnodennosti patří mezi tradiční oslavy na hradě, tentokráte se návrat života na Zemi a vstup Slunce do znamení Berana slavil dva dny. První den dle starých zvyků hrou na harfu a pak skupinovým představením bubeníků, kteří skrze sebe naslouchali tlukotu srdce naší Země, druhý den se přípomněla tradice setkáním, povídáním a Tancem jednoho srdce na nádvoří hradu.

Připomnělo se také setkání před třemi lety na hradě kdy došlo k propojení s náčelníky indiánských kmenů Severní a Jižní Ameriky a k otevření trvalé brány Míru.

Tento den se den svou silou vyrovnáva noci a nabývá na síle

V Keltském kalendáři se jarní rovnodennost nazývá Alban eilir nebo také Ostara a řadí se mezi vedlejší sabaty. Bujná bohyně se probouzí , barví se kraslice a sejí se semena. Ostara je zasvěcena bohu polních prací Tórovi. V domě si zavěšte věnec s kraslicemi, žlutými květy, stuhy v barvách pastelových a magickým znakem – kruh se dvěma pučícími rohy, které znázorňují semeno rašící v zemi.