30. 3. 2010

Restaurátoři z Akademie výtvarných umění na prohlídce hradu

V úterý 30.března se dokázal kancléř Akademie výtvarných umění v Praze, docent ak. soch. rest. Petr Siegl, proplést karlovarským silničním labyrintem a spolu se skupinou studentů ze Školy restaurování uměleckých děl sochařských AVU dorazit ještě před polednem na hrad...

Při prohlídce hradu byla společně s přítomnými zástupci památkové péče z Národního památkového ústavu Loket , zpracovatele stavebně historického průzkumu a zástupce projektantů promýšlena koncepce obnovy a konzervace zachovaných či nedávno objevených, velmi cenných kamenných prvků v paláci, včetně gotických portálů a dále postupy v konzervaci nástěnných maleb, realizace nezbytných průzkůmů včetně petrografických, potřebných odběrů malt, omítek a pojiva. To vše může posunout poznání stavebního vývoje hradu zase o pořádný krok dál.

Pro hrad nesmírně cenná spolupráce s Akademií výtvarných umění probíhá již od loňského roku, při řešení rekonstrukce malebného místa terasy proti přístupové šíji k hradu se sochou neposkvrněné Panny Marie, která zde trůnila od konce 17.století. Společná práce bude pokračovat dvoudenní pracovní dílnou na hradě koncem dubna. Při prohlídce ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze před několika týdny a sledování řemeslné nadějě národa při dokonalém opracování kamenného či dřevěného materiálu jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit, nakolik může být přínosná jejich přízeň pro hrad i celý region.

Z internetových stránek Školy restaurování uměleckých děl sochařských Petra Siegla při Akademii výtvarných umění v Praze:

„…Vedle tradičních sochařských technik a materiálů se studium zabývá současnými technologiemi, které jsou využívány ve výtvarné tvorbě. V teoretické výuce je kladen důraz na komplexní vzdělání posluchačů v oboru technologie restaurování, aplikované chemie a fyziky, petrografie, uměnovědy, uměnoznalectví, památkové péče, ikonografie a heraldiky, včetně dalších vědních disciplín využívaných při ochraně kulturních památek oboru sochařství. Magisterské studium restaurování sochařských památek představuje na AVU náročný program, který vyžaduje vedle uměleckých předpokladů i odpovídající morální vlastnosti posluchače, především ve vztahu k etice restaurování a odpovědnosti vůči péči o kulturní dědictví…“