12. 6. 2010

První skupina dobrovolníků opouští hrad, přijíždí nová

Aymeric, Melanie, Lou a ostatní v sobotu dopoledne po dlouhé rozlučkové noci pobalili své svršky do báglů a vydali se na nádraží, kde po objímání i slzách nasedli do lokálky, aby zatím naposledy zamávali hradnímu osazenstvu a zvířectvu, které je vyprovodilo na dalekou cestu.

Krásné dva týdny se staly minulostí, utekly rychle a na všech byl cítit smutek, který k loučení dobrých přátel jednoduše patří. Během 14 dní toho prožili opravdu hodně- spali, pracovali, bavili se či jezdili na výlety společně. Poznali krásy našich lázní, Slavkovského lesa, splavili nádherný úsek Ohře mezi Loktem a Vary. Tvrdě pracovali na hradě, okusili vesnické zábavy a místní hospůdky, společně pracovali nad enviromentálními projekty. Oblíbili si Šlahounka, Šášu a další zvířectvo, které s nimi usínalo, či mazlilo se na klíně a které je doprovázelo věrně tam kam se vydali. Poznali odlišné zvyky, kultury a kuchyně jiných národů, jejich vzdělávací systémy , péči o člověka, problémy, kterým musí ve svých zemích čelit. Udělali si nový obrázek o stavu světa na prahu třetího tisíciletí. Pocítlli vzájemnou blízkost překračující všechny hranice. Hrad obdarovali svou prací i přátelstvím. Noví kamarádi se rozjeli zpátky domů všem směry, svým kouskem však na hradě zůstali a on má pro ně brány i do budoucna otevřeny. Od pátku 11.června se sjíždí na hrad účastníci Envromentálního kempu z Evropy, Asie a Severní Ameriky.