13. 4. 2010

Projekt „ Zační a vytrvej“ tento týden na hradě

Snížit ohrožení sociálního vyloučení z rizikových skupin mládeže v Karlovarském kraji si klade za cíl projekt, který probíhá tento týden na hradě. Realizátorem projektu je vzdělávací akademie BZF se sídlem v Sokolově.

Kolem 15 až 20 mladých klientů programu ve věku od 15–18 let jezdí každý den v tomto týdnu vlakem do Hřeben, aby pomohli hradu a přitom se naučili základním dovednostem, jež mohou potom dále uplatnit nejen doma ale i v případném budoucím zaměstnání.

Vždyt práce s kladivem, kleštěmi, krumpáči, lopatami, štětci či hráběmi není pro mnohé z nich právě důvěrnou a vyhledávanou praxí. Připravovat založení zdi, podílet se na oplocení, přípravě zámeckých teras – to vše jsou dovednosti dospělých, které se jim nikdy neztratí..

Prozatím se svého úkolu zhostili se ctí a na všech pracovištích odvádějí dobrou práci. Celý projekt vzdělávací akademie bude trvat do roku 2012 a kromě vedení k vytvoření dobrého vztahu k práci jsou pro mladé připraveny bohaté vzdělávací aktivity, podporovány dobré sociální vztahy a kontakty, prograny kulturního a sportovního vyžití, přípravy na založení rodiny či poradenskou službu koordinátorů a lektorů.

Partnery projektu jsou města Sokolov, Cheb a Karlovy Vary , Úřady práce v regionu či Člověk v tísni o.p.s.