5. 1. 2014

Pracovní příležitosti

Hartenberg o.s. zaměstnává již řadu let lidi v projektu VPP ve spolupráci s Úřadem práce v Sokolově a Karlových Varech. Díky této spolupráci se podařilo vybudovat a zajistit hodně věcí v našem území a zároveň se u některých lidí podařila zvýšit jejich odborná kvalifikace, což nás moc těší.

V letech 2012 – 2014 byla vytvořena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.4.2012 do 30.4.2014 bylo v organizaci „Hartenberg o.s.“. v rámci projektu podpořeno 38 pracovních míst na VPP za 2 740 869,– Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 2 329 738,65 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 411 130,35 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na nekvalifikovanou práci spočívající v údržbě veřejných prostranství, úklidu, údržbě budov a komunikací. Podpořeni byli zejména uchazeči o zaměstnání, kteří pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů takovou pomoc potřebují, popřípadě uchazeči o zaměstnání, kteří byli vedeni na úřadu práce nepřetržitě déle než pět měsíců