7. 9. 2010

Poslední cesta J.W. Goetha z Čech a slavná Elegie

Dnes 7. září je to 187 let, kdy naposledy opouštěl básník, tajný rada a osvícenec J.W. Goethe Hartenberg. A nejen Hartenberg, byla to jeho vůbec poslední cesta z Čech, nikdy se sem již nevrátil.

V tyto dny vzniká také jeho slavná Elegie, v které se promítá básníkovo rozpoložení z posledních dní, kdy byla jejími rodiči odmítnuta nabídka sňatku s mladičkou Ulrikou, zdravotní problémy a nadcházející podzim i podzim života. Bozi mu „otevřeli skříňku Pandořinu a rvou ho pryč svému zmaru.“ Poznámky psané na Hartenbergu vztahující se k básni v jeho deníku se týkají právě Elegie, o které později sám napsal: „To je plod mého nejvášnivějšího duševního hnutí, bez kterého, když mne uchvátilo, bych nechtěl žít, ale které už bych nechtěl ještě jednou prožívat!“

Zápisky z deníku:

6.9.1823 – ekonomika na Hartenberku a ve Falknově redigoval báseň. S hrabětem (J.K. Auerspergem) na špacíru, přes Gossengrün (dn. Krajková) do sklárny. Znovu nahoru a domů. Poznámky o rolnictví a jiném hospodaření. Veliké zlepšení hospodaření panství po roce 1816, protože tu hrabě bydlí a všechny náhledy do budoucna kontroluje. Na oběd hormistr MAYER z Oloví. Hormistr Lößl z Falknova. Po obědě přijel rada GRÜNER. Hrabě Auersperg mne poctil jedním vzácným kusem olověného živce (Bleispat), které přinesl hormistr z Oloví více. Po obědě u kávy prohlédli radou Grünerem přivezené minerály. Pro mne samého na altán. Rekapitulace cesty od dnešního rána. Příjemný přístup k účelnému hospodaření ve velkém komplexu panství, jak dnes přehlédnuto. Panství má 4 až 5 tisíc obyvatel a všichni mají zaměstnání. Zcela chudí, které možno nazvat žebráky, jsou jen tři. Večer k jídlu u společnosti. Někdejší dvormistr mladého hraběte též přišel. Přípravy na odjezd.

7.9.1823 – neděle – pokračováno v básni. Rozloučení s hrabětem a rodinou. Odjezd s dvěma „chaise“ přes Gossengrün a další vesnice. Daleko vlevo zůstala Maria-Kulm (Svatá Máří), kam dnes, zvláště ráno, přicestovalo mnoho poutníků. Vyjeli o 9 hod. za dobrého, ale chladného počasí. V Chebu v 1 hod.