3. 12. 2019

Podpora a poděkování partnerům v rámci kultury 2019

Kulturní Hartenberg 2019

Podpora  a poděkování partnerům v rámci kultury 2019

Letos se na hradě konala opět řada kulturních akcí. Ta poslední a nejnáročnější proběhla minulou sobotu 30.listopadu . Mikulášská Jízda se již 25 let těší velké oblibě.. Hojně navštěvovanou akcí bylo také Hartenberské strašení.. Menšími akcemi jsou pak Hradní slavnosti nebo různé sváteční události jako mše svatá v srpnu a Tříkrálová setkání v lednu nebo sportovně komunitně laděný Fotbal pro rozvoj. . Všechny akce se vydařily a i letošní počasí bylo umírněné. Ohromné díky patří všem pomocníkům neboť na akcích se podílí mnoho dobrovolníků a to především v rolích různých strašidel, či čertů a andělů . Rádi bychom poděkovali za finanční podporu Karlovarskému kraji v rámci dotace na kulturu s názvem Kulturní Hartenberg 2019.Karlovarský kraj podpořil letošní kulturní akce na hradě a jeho okolí částkou 20 000,– Kč. Tyto prostředky jsme využili na akci Hradní slavnosti,ale dále částečně i na Hartenberském strašení či Mikulášské Jízdě. Celkově letošní kultura vyšla spolek Hartenberg na cca 90 000,– Částkou 20 000,– Kč také přispěla obec Josefov a také děkujeme jednotlivcům , kteří na hradě v rámci programu na akci vystoupili zdarma a v neposlední řadě také velké díky jednotlivcům, kteří zaplatili část programu jako dar. Děkujeme podporovatelům. Doufáme, že jste si zdejší akce pěkně užili a těšíme se na příští rok. V plánu jsou samozřejmě tradiční akce jako je strašení či Mikulášská jízda,ale také bychom rádi uspořádali několikadenní setkání řezbářů ČR s ukázkami práce v rámci červnové akce Hradní slavnosti. Své pevné místo si našly i menší akce jako je hradní mše, tříkrálová setkání nebo fotbal pro rozvoj . Kulturní Hartenberg 2020 tak opět nabídne pestrou nabídku pro různé publikum.


Podpora  a poděkování partnerům v rámci kultury 2019