9. 12. 2015

Pod pokličkou oblíbené akce

Jak se vaří Mikulášská Jízda...aneb pod pokličkou oblíbené akce

Duchovním otcem Mikulášských jízd, určených tehdy pro děti členů pořádajících organizací i pro širokou veřejnost, byl v roce 1994 sokolovský strojvedoucí Milan Hrudka (v této funkci slouží při Mikulášské jízdě až do současnosti). Jeho myšlenka vyslovená někdy během podzimních měsíců tohoto roku se setkala s kladným ohlasem u vedení spolku a tak již v neděli 4. prosince téhož roku vyjel na trať mezi Sokolovem a Rotavou zvláštní vlak tvořený historickým motorovým vozem M 131.1266 a přípojným vagonem řady RClm.

Od roku 2001 se Mikulášská Jízda koná u nás na Hartenbergu. Na přípravě a realizace akce se podílí sehraný tým složený z několika subjektů, kterými jsou Klub M 131.1 Sokolov, a.s. Viamont, Hartenberg o.s, Ochránci přírody z Chodova, Obecní úřad Josefov a majitel hradu.

Akce se plánuje již v průběhu roku a první realizační schůzky přípravného týmu začínají v září. Tým se schází na obecním úřadě v Josefově zhruba 1× za 14 dní, kde vše plánuje a domlouvá, počínaje dopravou, programem a tím vším ostatním, co k akci takového rozsahu patří.

Klub M 131.1 Sokolov v zastoupení pana Roberta Koutného a Karla Marečka jsou stěžejním článkem celé akce. Starají o zapůjčení známé parní krasavice šlechtičny, která pak vozí mikulášský vlak ze Sokolova do Hřeben. Oba pánové se starají rovněž o sponzorské příspěvky, o program na nádraží v Sokolově při zahájení akce a o zapojení mnoha dalších partnerů a pomocníků.

Nedocenitelným dlouholetým článkem je bývalý starosta Josefova pan Ladislav Čížek, bez jehož pomoci bychom si kolikrát vůbec neporadili. Jeho nasazení u přípravy akce v místním terénu je skutečně velké. Upravuje cesty, staví stanoviště, pomáhá se stavbou stánků a zajišťuje osvětlení akce, což je na tak velkém území skutečně výkon. V rámci svých mnohaletých vztahů také domlouvá pomoc policie a dobrovolných hasičů z Krajkové a Habartova, kteří se starají o bezpečnost silničního provozu a náročné parkování.

Obec Josefov přispěla letos darováním vysloužilých, leč plně funkčních kabelů a žárovek a přispívá finančním darem na chod akce stejně jako přilehlé obce a města. Obecní je také poslední peklo na stezce, kde vás čerti do poslední chvíle nenechají vydechnout.

Spolek Hartenberg a přátele hradu se zapojují přímo do centru dění a zajištují asi 150 dobrovolníků do řad čertů a andělů, které potkáte od hradu až po cikánský dvůr. Hradní tým má dále na starosti kulturní program na nádvoří i na pohádkovém dvoře, domlouvají se s účinkujícími a stánkaři. Vše funguje dle plánu na míru, ale i někdy je třeba značné improvizace… třeba když vypadne elektrický proud uprostřed akce.

Polední dva roky se aktivně coby tajupné bytosti zapojili studenti a pedagogové ze Střední Živnostenské školy v Sokolově, za což jim patří také velký dík, stejně jako jejich předchůdcům z ISŠTE Sokolov.

Letitá pravidelná skupinka čertů také pochází z hlavního města a zde je třeba dodat, že je to čertovská parta opravdu s puncem tradice.

O pekle na nádraží rovněž nemůže být pochyb. Straší se tam pěknou řádku let a to v podání ČSOP Chodov pod vedením Miloše a Stáni Volkových a Honzy Svobody. Čertíčci tak vskutku začínali jako malí a nyní jsou to slečny a mladí páni. Staré nádraží jim léta poskytuje základní přístřeší pro nejednu svou aktivitu.

V letošním roce se zapojila i dítka nejmenší z MŠ, a to díky výtvarné soutěži Mikulášská Mašinka. Radost nám také udělaly vyrobené ozdůbky na vánoční strom od dětí z MŠ Pionýrů v Sokolově.

Pomocníci se někdy zjevují jako tajemné bytosti zcela nečekaně a rozhodně všechny bytosti jsou šťastné, když se akce povede a nejen návštěvníci si domů odvážejí mnoho pěkných dojmů. Děkujeme tedy ještě jednou všem za letošní Mikulášskou jízdu.