12. 12. 2019

PF2020

Přejeme vám vše dobré

PF2020

Vážení návštěvníci,přá­telé,partneři,spon­zoři,dárci,do­brovolníci ,pomocníci přejeme vám příjemné prožití Vánočních svátků a, do Nového roku zdravíčko, mnoho osobních úspěchů a především porozumění a lásky.