24. 4. 2013

Oslice Týna

S přicházejícím jarem hradní zvířecí partu obohatila milá osmiletá oslice Týna, která přicestovala až z dalekého Bulharska.

Netrpělivě byla očekávána především nezkrotným milovníkem – oslem Viktorem, jehož delší dobu zadržované vášně ovšem prozatím neumožňují, aby sdíleli společné lože.

Po prvním spatření exotické bulharské krasavice prorazil totiž ohradu, jedním skokem svalil Týnu k zemi a kromě Týny samotné vášnivě pokousal i ošetřujícího hradního zootechnika, hromotluka Honzu.

Viktor je v současné době na převýchově a jako každý slušný osel se musí naučit chovat k dámě i chlebodárci. Pokroky jsou každodenní, v současné chvíli je již osedlán, poslušný v chodu a absolventem několika promluv o tom, že něžná stvoření zasluhují trochu galantnosti a chlebodárce úslužnosti.

O tom, jak se převýchova bude dále vyvíjet, budeme pravidelně informovat.