1. 2. 2018

Ohlédnutí za rokem a poděkování 2017

Všem sponzorům,pomocníkům, dobrovolníkům i návštěvníkům akcí na Hartenberku velmi děkujeme.

Během roku proběhlo několik úspěšných tradičních i netradičních kulturních akcí . Mezi úplnou novinku se zařadily Hradní slavnosti,které v roce 2018 čeká pokračování . Úspěšná byla oblíbená Mikulášská Jízda, jež přilákala více jak 3000 návštěvníků a také tradiční Hartenberské strašení konané v říjnu. U jediného strašení se návštěvníci museli kromě strašidel vypořádat také s děštivým a chladným počasím. Mezi menší akce patří Vinobraní,které zaznamenalo v roce 2017 dvojnásobek návštěvníků oproti roku 2016 a dále se oblibě těšilo třeba Tříkrálové procesí v lednu nebo Mše svatá, kterou v srpnu celebroval Mons.F.Radkovský a pan farář Petr Bauchner. Dále proběhl další ročník akce Fotbal pro rozvoj ,který do fairplay hry vtáhl několik dalších spolků,skupin i dětí a v červenci na Hartenberg opět zavítali dobrovolníci z různých částí světa. Všem návštěvníkům děkujeme za účast . Všem dobrovolníkům v převlecích i dalším pomocníkům patří obrovské díky a v neposlední řadě děkujeme všem sponzorům. Karlovarský kraj v roce 2017 podpořil tyto akce částkou 40 000,– Kč , Obec Josefov 22000,–Kč ,město Sokolov pak podpořilo Hradní slavnosti částkou 5000,– Kč