19. 12. 2014

Obnova školy v Hřebenech pro vzdělávací účely

Hrad Hartenberg získává nové zázemí v podobě obnovy staré školy v Hřebenech pro vzdělávací účely. Nová okna, lavice, stoly, výmalby atd. pomohou vytvořit zázemí pro vzdělávání, dobrovolnictví i hrad samotný

Státní zemědělský intervenční fond v rámci 19. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 18.října 2013 schválil v NUTS II Severozápad 53 Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.

Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS a finančních prostředků alokovaných jednotlivými MAS na Výzvu.RO SZIF Ústí nad Labem schválil projekty, které splňovaly všechny podmínky Pravidel.

Mezi tyto projekty se úspěšně zařadil i náš projekt, jehož realizace probíhala v letošním roce.