1. 4. 2021

obnova sadu

jaro 2021

obnova sadu

Velikonoce jsou symbolem jara, života, znovuzrození. A tak po všech těch ztrátách blízkých lidí, které jsme měli rádi, pokácených alejí a starých stromů, které nám kolem hradu byly dlouhá léta krajinou a domovem, sázíme nový ovocný sad a alej! Děkujeme srdečně panu J.Albrechtovi a M.Strouhalovi z České televize za přípravu a odvysílání dokumentu o Hartenbergu v pořadu Náš venkov, kde se o ovocných stromech zmiňujeme, ing. Jiřímu Mrázkovi, že nás na základě dokumentu oslovil s nádherným dárkem sazenic ovocných stromků, ing. Peškovi z Bojkovic, že připravil sadu starých odrůd hrušní a jabloní vhodných pro naše území i našemu sousedovi ovocnáři ing. Miloši Belkovi, který nám předal pro výsadbu své skvělé zkušenosti. Je to krásný pocit sázet stromky v době Velikonoc.