18. 6. 2010

Neziskové organizace na Hartenbergu

V Hřebenech se sešli zástupci NNO z Karlovarska. Bedřich Loos představil mezinárodní dobrovolnické projekty, které každoročně v prostorách hradu probíhají, a seznámil členy ostatních sdružení s účastníky právě probíhajícího workcampu.

Tentokrát přijeli mladí lidé např. z Japonska, Španělska, Mexika, Polska, USA či Kanady, mnozí z nich se učí česky.

Setkání dále pokračovalo příspěvkem náměstka hejtmana Miloslava Čermáka, který prezentoval filozofii Dohod, smluv či memorand uzavíraných mezi NNO a jednotlivými krajskými úřady v České republice. Tyto smlouvy zaručují NNO jednodušší komunikaci a spolupráci s krajskými samosprávami. Nedávno hejtman Karlovarského kraje podepsal smlouvu s Asociací neziskových aktivit v místním regionu, z které vyplývá možnost zapojení se do oborových pracovních skupin a také možnost kooperace s krajem za účelem vytváření vhodných podmínek k existenci a rozvoje neziskového sektoru.

V odpoledních hodinách si členové nestátních organizací, místní pořadatelé, hosté i dobrovolníci prohlédli hradní prostory a přilehlou kapli, přičemž pozvání přijal i pan biskup Radkovský. Na závěr dne se všichni sešli ve společenské místnosti u krbu, kde přátelsky diskutovali o dané problematice.

Výstupem tohoto setkání je SWOT analýza neziskového sektoru v Karlovarském kraji, jež byla vytvořena společnými silami všech zúčastněných. Dále se podařilo navrhnout obory pracovních skupin a jejich členy, dále bude následovat konzultace s M. Čermákem, který doplní skupiny o krajské úředníky. Následně vyzve ANNA KK neziskové organizace, aby se do pracovních skupin zapojily.

Asociace, které nás napadají, když se řekne „neziskovka“:

Houževnatost-práce-horor-region-divočina-liberation-optimismus-laskavost-velkorysost-dobrovolnictví-pracovitost-láska-být-moudrost-myslet-makat-rychle-rázně.