23. 5. 2016

Nadace Via a Unicredit Bank

Nadace Via nás letos ve spolupráci s Unicredit podpořila grantem v programu "Lepší byznys" ve výši 313 940 Kč.

V letošním roce bychom velmi rádi poděkovali fantastické Nadaci Via, která nás ve spolupráci s Unicredit Bank podpořila grantem.

Grant podpořil naši organizaci Hartenberg o.s. jako zřizovatele „Sociálního podniku,“ kterému se během posledních roků podařilo zaměstnávat lidi s horším uplatněním na trhu práce. Díky spolupráci s Úřadem práce se zadařilo několik lidí nejen zaměstnat, ale rovněž naučit řemeslné dovednosti, a zvýšit tak jejich kvalifikaci či osvojit si pracovní návyky.

V našem případě jde především o zednické práce, ale i o specifické obory jako je zdění s kamenem, stavby kleneb a práce a složité práce na historických objektech. Díky tomu vznikla pracovní parta, která je schopna zastat složité práce i na jiných objektech, a tím zároveň přispět k životaschopnosti podniku, který by se ještě rád v budoucnu rozrostl a nabídl další pracovní příležitosti pro lidi s různými sociálními problémy nebo jinými hendikepy.

V současnosti se snažíme o propojení všech článků, jež by mohly nastartovat neobvyklý projekt obnovy cenné památky starými stavebními technikami s lidmi na okraji společnosti. Grant nám umožnil vybavit se nářadím, materiálem a rovněž podpořil částečné finacování mezd. Všem dárcům velmi děkujeme za příležitost.