22. 5. 2012

Nadace ČEZ podpořila Hartenberg o.s.

Vzdělávání na hradě dostalo zelenou od správní rady nadace ČEZ v rámci programu Podpora regionů. Finanční příspěvek ve výši 135 000 Kč bude využit na podporu vzdělávacích a osvětových projektů na hradě a v jeho okolí v oblasti dětí a mládeže.

Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 a je jednou z prvních firemních nadací v České republice. Od svého založení podpořila téměř 4 000 projektů. Díky podpoře svého zřizovatele a donátora, energetické společnosti ČEZ, může Nadace ČEZ každoročně podporovat řadu projektů v grantových řízeních, která reagují na aktuální potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů zase dává příležitost rozvoji komunitního života a Stromy přinesly do měst a obcí novou zeleň.

Spolupráce s organizací ČEZ probíhá na hradě již několik let, zaměstnanci se sem vracejí v rámci firemního dobrovolnictví a jejich pomoc je zde vždy velmi znát, finanční příspěvek od Nadace ČEZ získalo sdružení poprvé.

Za tuto podporu patří ČEZ poděkování a děti a mládež se mohou těšit na řadu zajímavých projektů po celý rok .