28. 1. 2011

Na hrad přilétla večernice!

Páteční inventura hradních netopýrů, na kterém se podílí Agentura ochrany přírody a krajiny, tuze potěšila. Oproti loňskému roku přibylo hned několik druhů. Pozdná večernica je slovenské jméno pro netopýra večerního (Eptesicus serotinus).

Zimní sčítání na hradě a v jeho okolí probíhá již několik let. Zákoutí hradních sklepů, ve skále tesané prostory hartenberských pivovarských sklepů či dlouhé chodby starých štol totiž vytvářejí pro tyto drobné savce velmi vhodné podmínky pro přezimování. V roce 2009 měl hrad tři netopýří obyvatele: 1 netopýra velkého a 2 netopýry dlouhouchaté, o rok později 2 netopýry černé. V letošním roce hradní komnaty obývají hned 4 druhy netopýrů: netopýr černý 3 ks, netopýr severní 2 ks, netopýr ušatý 1 ks a netopýr večerní 1 ks. Netopýr černý (Barbastella barbastellus) patří mezi silně ohrožené druhy, žije zpravidla v koloniích, samotářsky žijí jen samci. Je velmi drobný, váží obvykle od 6 do 15 gramů, srst má hnědočernou až černou. Jen nepatrně větši (8–17g) je netopýr severní (Eptesicus nilssonii), který obývá větší část Francie, Norsko a naší zemi. Loví ve skupinách pohybujíce se krouživým letem. Netopýr ušatý (Plecotus auritus) je lehce zaměnitelný s netopýrem dlouhouchým, není dobrý letec, létá nízko a pomalu. Netopýr ušatý vydává sice echolokační signály, ale jsou velice tiché, nejčastěji při 50 nebo 35 kHz, rychle za sebou (20/s). Večernice, tedy netopýr večerní (Eptesicus serotinus), patří mezi naše větší netopýry. Má masité, široké krátké ušní boltce. Dost často můžeme pozorovat, jak loví v blízkosti lidských sídel a i uprostřed velkých měst. Při poměrně rychlém letu sem a tam,loví nad ulicemi, v parcích a podobně. Pokud jste ve městě, podívejte se navečer nad hlavu, možná tam zrovna nějakou večernici zahlédnete. Krása spoluobyvatel naší země je bezbřehá, neboť kam oko dohlédne, tam je tolik krásy a roztodivných tvarů. Netopýři patří mezi ty tajemnější spolupoutníky, stojí za to si o nich něco přečíst a sem tam se vydat za město je tiše pozorovat.