3. 12. 2011

Mikulášská jízda na Hartenberg láká stále více návštěvníků

Ani déšt, chladno a sychravé počasí neodradilo rodiče se svými ratolestmi v cestě za Mikulášem, anděly a čertisky na hrad Hartenberg. Tradiční Mikulášské jízdy se jich zúčastnilo více než 3000. Není větší akce tohoto druhu v celé naší krásné zemi.

Pekelníci měli plné pařáty práce, aby stačili odbavovat špalíry nezbedných uličníků, které jim do několika pekel vozily parní lokomotivy, historické autobusy a jiné dopravní prostředky přímo k pekelným branám. Strašidelná pekla děti musely projít v nádražním podzemí, ve skalních dutinách pivovarských i malém obecním svahu pod pohádkovým dvorem. Ćertiska byla tolik do své práce zabrána, že si ani nevšimla, že navrch nad nimi má nejen svatý Mikuláš, kterého na trase podporovali andělé ze samotného nebe, ale také další svatí, například Josef s Marií a Ježíškem v Betlému. Ti už připomínali, že se blíží jejich čas – vždyť probíhající adventní svátky jsou od nepaměti oslavou příchodu Mesiáše. Bohatý kulturní program na hradním nádvoří i cikánském dvoře byl pro všechny. Někdo uvítal sváteční zpěvy a koledy, jiný chrabré a udatné souboje, středověké melodie či hry s ohněm, poetická divadla, jiný vyhledal swing párty v zdejší knajpě a své si našli i ti, co na Mikuláše nevěří – pobavili se u klauna a poslechli si soudobou hudbu. Za Mikulášem a čertisky z Hartenbergu jezdí lidé již z velkých dálek, z Prahy, jiných krajů i ze zahraničí a přítomnost vyšších sil je zde zřejmá, neb nejen že se všichni vrátili v pořádku domů, ale stále si umí najít a odvézt i řadu krásných a poetických obrazů. To samo o sobě je při tak rozsáhlé akci zázrak a dar.