16. 3. 2011

Mezinárodní divadelní festival na hradě má své nové logo

II. mezinárodní divadelní festival na Hartenbergu má své nové logo. Festival, jehož součástí jsou divadelní workshopy, se uskutečnil poprvé v loňském roce. Jeho druhý ročník se bude konat během letošního léta.

Prvního ročníku se zůčastnily zahraniční soubory z Ukrainy, Francie a Polska. Iniciátorem projektu je ukrajinský divadelní soubor „Teatr na Žukach“, z Polska k nám přijel soubor „Krik“ , z Francie pak zástupce „Regionálního centra dramatických umění“ v Clermont-Ferrand . Nové logo má dvě varianty, ve kterých jsou zastoupeny základní symboly projektu. Jedním z nich je typická Hartenberská věž, jako znak místa. Dvě masky v pozadí prezentují divadelní událost. Slunce a kolo pak symbolizují světlo a dílny- pracovní studiové workshopy. Text pak náleží jednotlivým ročníkům. Autorský návrh nám zaslal charkovský soubor. Vyvrcholením loňského festivalu bylo představení „Dvanáctá noc“ od Williama Shakespeara, neboli „Večer tříkrálový“ . Dvanáctá noc od vánoc je 6.leden, který je Svátkem Tří králů. Třem králům je zasvěcená i hradní kaple, a tento den je i hradním svátkem- představení bylo tedy pro hrad více než symbolické.

<img/>