27. 4. 2014

Klub českých turistů z Chebu hrad opět podpořil

Jedním z nejvěrnějších partnerů hradu je již řadu let organizace Českých turistů z Chebu, kteří se vracejí několikrát ročně pomoci území, přispět k jeho obnově a regeneraci.

Hlavní organizátor spolupráce pan Lodr je milovníkem přírody, dobrým fotografem a neúnavným průkopníkem poznávání, aneb vrána k vráně k sedá, získává na pravidelné brigády na hradě duše stejného ražení, a tak je vždy nejen dobrá nálada, ale i vidět pořádný kus práce.

Cílem víkendové brigády byl úklid odpadků kolem nově zbudované lesní stezky na altán a odklízení suti pro přístup k severozápadnímu nároží na hradě.

Oba úkolyse zvládly na jedničku, pomoci si velmi ceníme a naším hradním přátelům přejeme, aby k nim příroda nadále byla milostivá a odkrývala jim stále více krás a tajemství při jejich výpravách a vycházkách. Protože větší odměny než přátelství matičky Země nabídnout nikdo nemůžeme.