17. 10. 2010

Klub českých turistů nejen poznává ale i pomáhá

Padající listí, mysteriozní mlha v údolí a houkající lokálka společně orámovaly vstupní scenérii příchodu nových pomocníku na hrad. Klub Českých turistů - Union Cheb přijel totiž nejen poznávat, ale také přiložit ruku k dílu.

Již s koncem léta se akce začala společně plánovat a třetí říjnovou neděli se ve vratech objevila skupinka skalních z Chebu, které pojí nadšení pro malebnou českou krajinu, její historii, památky, přírodu a zdravý vzduch. To vše lze na hradě najít, a proto se naše cesty protnuly. Turisté ve výrazné převaze žen se ale rozhodli nejen poznat malebná zákoutí hradu a jeho okolí, ale zdejšímu místu i pomoci. Po prohlídce rozbořeného paláce se opřeli do práce s nasazením a velký díl kamene deponovaného v budoucí knihovně – Goethově pokoji, přemístili blíže ku stavbě, aby mohl být uložen následně do obnovovaných zdí. KČT Union Cheb vznikl již v roce 1983 a za téměř tři desítky let má bohatou minulost, krom ěsamotné pěší, lyžařské, výkonnostní či cykloturistiky, kdy cíle nachází nejen v přírodních i památkových dominantách Chebska (hrázděné stavby, smírčí kříže, ministeriální hrady, přírodní rezervace atd.) se podílí i na pomoci místům a údržbě turistických tras, vždyť má mezi sebou i tři pěší a dva cykloznačkaře. Místo nedělního odpočinku, čtení oblíbené knížky, potulování se či věnování se domácím povinnostem obdarovali tentokrát i Hartenberg svou péčí a pomocí a za to jim patří velké poděkování. Však si toho všimli i nahoře a nadělili jim za to po obědě pro odpolední toulání den slunečný, jak malovaný. Den to byl víc než vydařený a krásný a hned z jara si ho proto společně plánujeme zopakovat.