30. 4. 2013

Kladivo na čarodějnice znovu udeřilo

Obloha byla pokryta černými mračny a rozpoutal se mohutný liják, když inkvizitor Ladislav z Čížků a pán hradu Hartenberg Fridrich Loos odsoudili čarodějnici Filoménu ke smrti upálením na hranici.

Začalo to každoročními zábavnými slavnostmi, které pořádal hradní pán na nádvoří svého hradu v Hřebenech. Velectěný pan inkvizitor shlédl divadelní představení a jelikož neporozuměl některým užitým výrazům, jako například elektrika či tramvaj, obvinil členky divadelní společnosti z čarodějnictví a spolčení se s ďáblem.

Procesí za mohutného křiku odvedlo obviněné do Josefova a započal soudní proces. Ten ovšem přinesl překvapení, neboť ze tří ženštin byly dvě osvobozeny a jen jedna skončila pro výstrahu v plamenech.

Nezvyklé podívané se už popáté zúčastnili diváci z širokého okolí. Akci společně připravují lidé okolo Hartenbergu (mnozí dobrovolně) i obyvatelé nedalekého Josefova. „Tato akce přesně zapadá do našeho konceptu oživení hradu Hartenberg,“ uvedl Bedřich Loos, představitel občanského sdružení Hartenberg o.s..

Hlavním cílem sdružení je přilákat na hrad zejména mladší ročníky, oživit okolí hradu a mladým, především pak dětem ukázat, jak se mají starat o životní prostředí a kulturní a přírodní dědictví.

Zdroj: <a>Regionální zpravodaj obce Chebska