26. 4. 2010

Když děti pomáhají přírodě a památkám

6.základní škola v Sokolově se rozjela na Den Země všemi směry, aby pomohla přírodě, památkám či zvířatům, a také se u toho něčemu přiučila. Na Hartenberg přijelo 22 dětí 8.B a do práce se pustili s chutí a zápalem.

Na hrad jezdí děti pomáhat v parku, udělat kousek cesty, uklidit les. Je to velmi cenné, protože v nich často něco malého zaklíčí a pak se tu občas objeví jako pomocníci při akcích, jako návštěvníci či dokonce dobrovolníci a probudí se v nich trvalejší zájem o přírodu, památky, historii, zdravý přístup k životu. Lépe si pak uvědomí, že je cenné udělat s kamarády něco co má smysl, pak si s nimi rozdělat oheň, zahrát si na kytaru či na flétnu. Není to totiž jen kamarádství a „práce“ přes monitor či obrazovku, vnímají při tom živé ptáky, zvířata a celou tu rozmanitost, pestrost, krásu – blízkost všeho živého. Poděkování patří nejen 8.B a ostatním třídám 6. ZŠ, které se vydaly čistit potok do Loketských lesů, uklízet les do Březové, zkusit práci na školní zahradě, nabrat zkušennost na Ekofarmách Kozodoj či Amica v Horním Slavkově, či potěšit psí kluky a slečny v útulku v Rovné. Veliký dík patří všem školám, spolkům, kroužkům, rodinám, které se ke Dni Země připojili.