2. 11. 2011

Indián Pablo Russel na hradě

Ve středu 2. listopadu poctil svou přítomností a krásným a hlubokým příběhem a vyprávěním indián z kmene Černonožců Pablo Russel z kanadské Alberty.

Pablo přijel na hrad unavený po dlouhém putování, ale nešetřil kousek síly, aby během čtyř hodin sdělil všem, kdo pozvání přijal, vše co má na srdci, jaký je jeho úkol a proč se na cestu vydal. Na stránkách o něm se dočteme, že Pablo je indián kmene „Blackfoot Blood“ – z Alberty v Kanadě. Jeho indiánské jméno je „Ten, který střílí do vzduchu“. Je uznávaným učitelem a léčitelem svého kmene, tanečníkem a dědicem – šiřitelem Tance Slunce. Pablo byl vychováván svými prarodiči v tradici „Blood“ indiánů a bylo mu také předáno tradiční tajné vědění svého kmene. Je mnoho důležitého v našich životech, co není viditelné, co nazýváme zázraky, věcmi mezi nebem a zemí, co vnímáme intuicí, šestým smyslem, srdcem. Často právě toto rozhoduje o smyslu našeho života, o radosti z něho, o lásce a o našem zdraví. O tom všem Pablo vyprávěl. O tradici svého kmene, o snech, poslání a úkolech, kterými se řídí a které předává dál. Vyprávěl o své rodině, o spojencích v přírodě, o moudrosti, která leží na dosah. Na závěr setkání všem předal dar v podobě indiánské písně, kterou zazpíval za doprovodu svého bubínku. Byl o Bizonovi, který se vždy staví čelem proti bouřím a větru… Jde proti veškeré nepohodě a nepřízni. Je to dar pro všechny, kteří chtějí pomáhat tomu dobrému v našich životech. Pokora a láska k druhému, přírodě, universu – upřímnost a otevřenost, kterou nás Pablo obdaroval, zní v těch, co byli přítomní, stále. Pablo přijede na hrad opět v létě – stavět a uspořádat obřad potní chýše. Těšíme se a děkujeme!