8. 1. 2020

Hradní noviny

Speciál hradu Hartenberg č.1

Hradní noviny

Tříkrálový den jsme využili také jako příležitost vydat do dlouhé době hradní noviny, které jsme pojmenovali Speciál hradu Hartenberg. První číslo jsme věnovali srdci hradu , tedy obnovené kapli a tak paní domu Černé Madoně. Hrad plánuje vydávat noviny 2 x ročně a vždy s nějakým ústředním tématem. V červnu bychom se tedy mohli dočkat druhého vydání , které bude věnované záchraně hradu. Do prvního čísla přispěli svými články patrioti a přátelé hradu, jde tedy o společné dílo a velikou pomocnicí je paní Ivana Černíková z Luhu nad Svatavou,která si vzala na starosti grafiku.. Tištěný výstisk je možné si zdarma objednat a také elektronická verze bude vložena na webu hradu ke stažení. Veliké díky patří panu Ivanu a paní Lucii Trčkovým a tiskárně Azus s.r.o, která nechala vytisknout noviny v nákladu 500 ks jako dar hradu. Moc si toho vážíme.