11. 2. 2011

Hrad a jeho historie v nové, právě dokončované knize

Někdy kolem poloviny dubna ozdobí pulty regionálních knihoven a infocenter nová kniha „POHLEDY DO HISTORIE MĚST A OBCÍ KRASLICKA“, kde bude hradu a jeho historii věnována závěrečná kapitola v rozsahu cca. 20 stran s doprovodnou fotodokumentací.

Knihu vydává pro Svazek měst a obcí Kraslicka nakladatelství Ostrov z Prahy, které se zaměřuje na na literaturu faktu a dobrodružnou literaturu pro děti a mládež. Historii zpracoval regionální patriot a pamětník Václav Kotěšovec, který je známý také jako kronikář Kraslic. Podobně jako před staletími nebylo jisté, kam hrad patří, a Hartenberkové museli stvrdit otci národa Karlovi IV., že hrad definitivně spadá pod Českou korunu a ne Němcům, tak dnes je hrad jednou nohou stále na půdě Kraslicka a druhou již ve správě Sokolovska, a hlásí se tak stále „pod obojí“. Proto patří vydavateli, panu Kotěšovci i celému Svazku měst a obcí Kraslicka poděkování, že hradu prostor v nové krásné knize věnovali. Mnoho zájemců o historii z Kraslicka, kteří se na hradě účastní projektů, určitě toto rozhodnutí přivítá s radostí a povděkem. Kraslický výběžek nabízí mnoho přírodních krás v krajině, kde Krušné hory stále zůstávají krušnými, ale také malebnými. Přebuz, Stříbrná, Bublava, Jindřichovice, Šindelová, Oloví, Kraslice a jejich okolí mají své kouzlo a určitě co nabídnout každému milovníkovi přírody a historie. Pokud je vám tento kraj neznámý, určitě si na něj chvilku na svých poutích udělejte. Jako průvodce po historii vám pak přijde určitě vhod právě vydávaná kniha.