14. 9. 2015

Hartenberské poklady

V sobotních dopoledních a raných odpoledních hodinách se na Hartenbergu uskutečnila naučná vycházka po okolí hradu.

Nejdříve jsme se dozvěděli zajímavosti o historii hradu a okolí (Mgr. Jiří Klsák Muzeum Karlovy Vary). Potom následovala přednáška o geologii, především o metamorfovaných horninách a vzniku granátů ve svoru (RNDr. Petr Rojík Sokolovská Uhelná a.s.).

Poté se návštěvníci odebrali k potoku a ve zvětralé hornině (písku) rýžovali a hledali se granáty.Při rýžování jsme objevili různé živočichy, o kterých poutavě hovořil poslední z přednášejících (RNDr. Jan Matějů, Ph.D. Muzeum Karlovy Vary).

Děkujeme všem účastníkům i přednášejícím za účast a Muzeum Karlovy Vary za organizaci akce, těšíme se na další pokračování.

<a>FOTOALBUM