6. 9. 2010

Hartenberské kulturní a dobrovolnické léto končí

Včera odjezdem posledního dobrovolníka definitivně skončilo dobrovolnické a kulturní léto na hradě, které přineslo nejen kupu hotové práce, nové poznatky o historii hradu a kulturní vyžití, ale také nové spolupráce, přátelství i lásky.

Stovky mladých lidí z domova i z několika světadílů, z více než dvou desítek zemí světa, se od konce května do začátku září vydalo na hrad, aby se zapojilo do jednotlivých projektů. Po zahajovacím kempu Hartenberg START pokračoval projekt ENVIRO, během června proběhlo Hartenberské školnění, setkání neziskových organizací Karlovarského kraje, setkání s panem biskupem, kancléřem Akademie výtvarných umění atd. Slunovrat jsme přivítali tancem jednoho srdce, zahrála i folková legenda, paní Dáša Voňková. Na začátku července se sjeli na hrad kumštýři z Ukrajiny, Francie a Polska na týdenní Mezinárodní divadelní festival, který se stal začátkem nové tradice. Během léta pokračovala mezinárodní dobrovolnická setkání čtyřmi 2týdenními kempy a na přelomu července a srpna souběžně probíhal 3týdenní mezinárodní ARTCAMP – krásné práce, jež vyzdobí jednoho dne mimo jiné i hradní prostory. Na začátku srpna vrcholil také 3týdenní archeologický výzkum, jenž přinesl nálezy, které řadí Hartenberg mezi vůbec nejstarší hradní památky u nás. V srpnu rovněž proběhlo setkání přátel, jež pojí zájem o alternativní přístupy k našemu zdraví, duši a Zemi. Během léta zavítali i další kamarádi z několika zemí, kteří zde našli kousek svého nového domova a rádi se vrací – bez ohledu na stovky a tisíce kilometrů, jež nás dělí. Celý podzim bude na hradě probíhat čilý stavební ruch i tradiční akce, především pro děti. Všichni jste srdečně zváni!