15. 5. 2010

Forum dárců – most spolupráce a pomoci

Most mezi těmi co mohou pomoci a těmi co pomoc potřebují nebo třeba mají dobré projekty a nápady, se snaží vytvořit občanské sdružení Forum dárců. Hartenberg této možnosti poprvé využije v červnu, kdy se skrze tento most vydají první pomocníci na hrad.

Jako jeden ze svých hlavních cílů má Forum dárců zvýšit společenskou zodpovědnost firem vůči prostředí, kde působí a získat je pro dobrou věc. Firemní dobrovolnictví je forma firemního dárcovství – firma poskytne neziskové organizaci práci a čas svých zaměstnanců.

Programem „ Den pro dobrou věc“ oslovuje především velké firmy, kdy se část jejich zaměstnanců nevydá pravidelnou cestou na svá pracoviště, ale za projekty, které stojí za to podpořit. Jednou z dalších forem pomoci jsou dárcovské DMS, který rozvinuli s Forem dárců mobilní operátoři. Dárci tak mohou okamžitě reagovat především na vyjímečné události, jako jsou třeba živelné pohromy a podobně. Systém dárcovských dms je ojedinělý v celé Evropě .

Na hrad přijíždějí dobrovolníci ze všech koutů světa již přes deset let, nyní poprvé však přivítá také dobrovolníky firemní.