10. 7. 2010

Festival evropských divadel na hradě

Hartenberg je již tradičně místem, kde se setkávají lidé z různých kultur, kteří mají společné zájmy. Tak se stalo i ve dnech 5.-10. července 2010, kdy byl v prostorách hradu uspořádán mezinárodní dobrovolnický divadelní festival.

Projekt navrhl a za pomoci o.s. Hartenberg uspořádal ukrajinský divadelní soubor „Teatr na Žukach“, přičemž se ho kromě charkovských herců zúčastnili také divadelníci z Polska a z Francie. Polský soubor „Krik“ a zástupce z „Regionálního centra dramatických umění“ v Clermont-Ferrand připravili umělecké dílny, ukrajinští profesionálové mj. sehráli komedii „Dvanáctá noc“ od W. Shakespeara.

Hrálo se v národních jazycích i anglicky, profesionálně i amatérsky, za podpory místních dobrovolníků. Účastníci se seznámili se zajímavými metodikami jiných souborů a navzájem se inspirovali k další činnosti, a to vše v přátelské, mezinárodní atmosféře.

Festival byl mimořádně úspěšný, bude proto pokračovat v příštím roce.

Některé zajímavé odkazy:

<a>http://www­.youtube.com/wat­ch?v=Dh3–3pyN5jI

<a>http://www­.youtube.com/wat­ch?v=kYoGZSeF­JUo