1. 7. 2015

Férový fotbal zase v Hřebenech

Akční den kampaně Fotbal pro rozvoj se koná již tuto neděli 5. července na hřišti za hřebenskou školou. Slavnostní první výkop bude ve 13 hod.

Poté přijdou na řadu utkání různých fairplay týmů jako například: keňští a čeští ambasadoři kampaně, Člověk v tísni, Pomoc v nouzi, Mezinárodní dobrovolnický tým IVAH Hartenberg, Josefovsko-Hřebenští a tým Místní omladiny, Hřebeňáci a další.

Akci budou doprovázet i milé kulturní přestávky jako kulturní tance romské, keňské, indické, ochutnávka tradičních mezinárodních jídel, výstava fotografií, divadlo Motýl Media, jehož oceníte, pokud z domova přinesete nepotřebný spotřebič. Všichni jsou srdečně zváni. Hlavním mottem celého sportovního dne je FAIR PLAY! <a>Více.