1. 11. 2017

ESP Hartenberg

Spolek uspěl v programu ESF - sociání začleňování a získal dotaci z Operačního programu Zaměstnanost(OPZ) díky výzvě Mas Sokolovska. Cílem je enviromentální sociální podnik, který nabídne pracovní příležitosti 5 lidem.

Od prosince na hradě přivítáme nové zaměstnance v rámci enviromentálního podniku. Celkem spolek Hartenberg přijme 5 nových pracovníků z toho tři do dřevovýroby a dva na pozici pracovník technických služeb. Projekt je unikátní v tom, že je kladen velký důraz na enviromentální přístup v práci . Zaměstnanci tak získají kvalitní proškolení v oblasti bezdodpadovosti,, sociálních vazeb, třídění,ale také se naučí jaké to je se třeba spolupodílet na růstu podniku a převezmou i jistou míru zodpovědnosti. Součástí jejich práce není jen fyzický výkon,ale také je zapojí do přemýšlení o podniku, do plánování , do hlasování, do rozhodování samotného chodu a prodeje výrobků. Dále projdou řadou vzdělávacích akcí a setkání s odborníky. Součástí je také realizační tým, který se skládá z mista odborné hutě, marketingového pracovníka a vedoucího sociáního podniku. Od prosince bude možné sledovat vývoj a výstupy tohoto projektu na spřáteleném webu a také FB.