15. 4. 2010

Dvacátý kámen bude patřit TAIWANU

Hartenberg je tradiční mezinárodním dobrovolnictvím přes deset let. Celkem se zde vystřídali mladí lidé z 51 zemí světa. Vloni vznikla tradice při které dobrovolníci ze všech zemí světa umístí národní kámen do zdi v hradní kapli. Dvacátý kámen letos vloží zástupce z Taiwanu.

Kolik slavnostních kamenů celkem přibyde v letošním roce není v tuto chvíli ještě zcela jasné, ale už nyní je možné prozradit, že se jejich počet dále zvýší. Kaple bude kompletně dokončena až v ní budou zastoupeny všechny země světa, jako symbol společného díla dobré vůle. Po dostavbě hradu zde bude sídlit jedno z center mezinárodního dobrovolnictví, pečujících o naší planetu. Dobrovolníci, jejichž národ je už kamenem v kapli zastoupen, vkládají kameny na jiná místa hradu. Všichni jsou foceni se svou státní vlajkou. Vzniká tak neobyčejný dokument jež bude uložen na čestném místě v kapli. Ve všech částech světa je jistě zastoupena silná vůle žít v plném porozumění, vzájemné pomoci a smysluplném konání. Hrad Hartenberg již jedenáctým rokem zažívá tuto obdivuhodnou vůli nezištné pomoci klíčící v srdci člověka bez rozdílu rasy a národnosti. Všem dobrovolníkům patří obrovský dík, jsou nadějí a jistotou. Vážíme si Vašeho přátelství a pomoci !!!