10. 2. 2011

Dobývaly se rudy v okolí Hartenbergu již před 1000 lety?

Malý průvodce hornickou historií na str. 5 v kapitole "Historicky ověřené údaje" uvádí, že již v roce 1034 jsou známy výtěžky z dolů u Hartenbergu, severozápadně od Sokolova ...To by bylo ovšem velké překvapení!

Jednalo by se totiž o jednu z nejstarších doložených lokalit v naší zemi. Průvodce byl uveřejňován jako příloha časopisu Uhlí Rudy v rámci rubriky "Historie hornictví "v ročníku 41, č. 5, 6, 7, 9, 10, 12 /1993 a ročníku 42 č. 2, 3, 5, 6, 7, 8 /1994 a najít tento zdroj můžete také <a> zde. Protože ale nejsou v těchto pracích uvedeny odkazy na historické zdroje, držme se toho, co je známo velmi dobře.. V archívu cisterciáckého kláštera ve Waldsassenu se uvádí, že Tuto z Hartenbergu zvaný ze Schönprunnu sepsal v předvečer svátku Máří Magdalény roku 1314 závěť, kde uvádí, že v případě své smrti odkazuje mimo jiné všechna svá práva na doly a lesy v okolí Hartenbergu na opata Jana z Waldsassenu. Z této doby jsou zachovány již četné zprávy o zdejší důlní činnosti. Mineralogicky bohatá ložiska okolních kopců byla zdrojem obživy po mnoho staletí. Největšího rozmachu našla v 15. a 16. století s příchodem Šliků a staré štoly si zachovaly v okolním, stále se rozšiřujícím revíru, dodnes svá krásná jména – dokumentující vztah člověka k nim. Jak vypovídající jsou názvy jako „Stará a Nová Kolébka“, „Boží útěcha“, „Krásná Marie“ „Darované štěstí“, „Boží vůle“ či „Bohatá útěcha“! Kolik lidských osudů poznamenala? I dnes po mnoha staletích vyprávějí své dávné příběhy. Mít respekt k darům Země, k dílu našich předků, neztrácet údiv a obdiv zde může člověk i po mnoha staletích.