27. 4. 2014

Dobrovolníci z Nového Zélandu , Indie či Brazílie přijeli pomoci hradu

Třináct mladých vysokoškoláků ze čtyř světadílů přijelo hradu pomoci tento víkend s přístupovou severozápadní cestou, která je důležitá pro další obnovu hradu.

Studenti , které spojuje program Erasmus, umožňující jim na čas studovat v jiných zemích, navázala na dřívější spolupráci s brněnskou organizací zaštiťující studenty z tohoto programu.

Do práce se skupina opravdu pustila s vervou a nadšením, nebyl to ale jediný cíl akce. Krom představení hradu a seznámení s jeho historií a projektem, se studenti vydali na poznávací vycházku po starých důlních dílech, starých stromech v blízkém okolí , posezení u ohně a zpívání s kytarami a flétnami či návštěvu místní Josefovské hospůdky.

V neděli program pokračoval projížďkou na koních a povídáním o historii.

Hartenberg se svým klidem, nádhernou přírodou a historií, ale i možností odreagovat se trvdou manuelní prací je pro mladé studující lidi ze světových velkoměst lákavým protipólem prostředí ve kterém se běžně pohybují. Vždyt například jen město Dillí, z kterého pochází jeden ze studentů má více obyvatel než celá Česká republika.

Vzájemné sympatie, vstřícnost a ochota , které celý víkend provázely dávají dobrý předpoklad na další pokračování spolupráce , vzájemnou pomoc a projekty.