9. 3. 2016

Diskuzní stůl

Na Hartenbergu jednali zástupci ministerstev, obcí, nadací a Úřadu práce o propojení důležitých složek v rámci sociální inovace spojené s obnovou památek.

Na Hartenberku bylo ve středu 9. března na pilno. Na programu byla diskuze s odborníky v oblastech kultury, památek, zaměstnanosti, vzdělávání, veřejné správy, sociálních i nadačních podniků, kteří se potkali u jednoho stolu. Zaznělo množství důležitých podnětů, které by mohly přispět k řešení zaměstnanosti, potřebné péče o kulturní dědictví, sociálnímu začleňování či odbornému vzdělávání. Děkujeme všem účastníkům za návštěvu a ochotu se podělit o svůj názor i zkušenosti.

Ceníme si zájmu o vytvoření fungujícího modelu oprav památek s lidmi ze znevýhodněných skupin s možností zvyšování jejich odborné kvalifikace v řemeslech, které jsou dnes na trhu velmi opomíjeny.

Děkujeme za účast zástupcům z Ministerstva kultury ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zástupců z Úřadu práce v Karlových Varech, Nadaci Via, Fondu dalšího vzdělávání, památkářům, projektantům a zástupcům obcí.