11. 5. 2010

Díky podpoře MAS vzniká dokument o hradě

Místní akční skupina Sokolovsko o.p.s podpořila ve svém projektu kromě jiného i vznik dokumentárního propagačního filmu o hradě. První šot se natáčel na nedávném pálení čarodějnic, další budou brzy následovat.

Projekt “Propagační kampaň Za krásami MAS Sokolovsko”, v rámci kterého dokument vzniká, je jedním z řady úspěšných počinů, která tato obecně prospěšná společnost dosáhla. Nejvýznamnější je doposud úspěch v Programu obnovy venkova, tzv.programu LEADER, v rámci kterého do postiženého regionu Sokolovska po dobu několika let budou přicházet desítky milionů korun.

Do konce letošního roku se tento regionální úspěch odrazí i na Hartenbergu. V jádru dosavadního torza velkého paláce vzniknou první přístupné zastřešené prostory pro návštěvníky a bude částečně vybavena mezinárodní dobrovolnická základna u hradu, na níž hrad a tím také region přivítal v průběhu deseti let mladé lidi z více než padesáti zemí světa. Vzájemné poznávání a komunitní spolupráce, vzdělávání, dobrovolnická pomoc, rozvoj venkova či záchrana a využití kulturního a přírodního dědictví, jsou pro sokolovsko při hledání nové náplně po ukončení těžby hnědého uhlí nadějnou strategií.

Velmi si ceníme pomoci, kterou tak jedna z nejstarších hradních památek v naší zemi mohla díky úsilí aktivních lidí z regionu získat. Dokumentární propagační film zachytí část z „hradních“ aktivit tohoto roku a představí památku s jejím malebným okolím, která má nejen poutavou historii, ale bude mít v budoucnu také co nabídnout.