10. 4. 2010

Den Země oslavíme ve čtvrtek 22.dubna

Jak lépe oslavit Den Země, než smysluplnou prací k jejímu prospěchu? Na hradě se pustíme do kultivace zámeckých teras, úklidu, příprav Týdne pro Zemi, který chystáme v červnu. Přidají se například malí školáci ze Sokolova a brána dokořán se otevře pro všechny dobrovolníky.

Jak asi se naše Země cítí po všech těch šrámech, které jí my neposední a zapomínající lidé působíme? Jak je na tom voda v našich potocích a řekách, jaký vzduch dýcháme, co vlastně jíme ? Přejeme si žít spokojený a štastný, zdravý život. Máme vše ve vlastních rukách ? Pojďme si vše připomenout a přitom udělat kousek dobré práce. Hartenberg je vhodné místo na tuto oslavu- lidé zde žili v symbioze s přírodou od nepaměti, vědomi si přírodních zdrojů, malebnosti okolní krajiny a darů, které jim zde Země poskytla. Opečovávali vodní zdroje, prameniště, potoky i řeku Svatavu, jejíž sílu využili v panských mlýnech. Starali se o les, vědomi si všech jeho funkcí a předností, ostroh kultivovali v přírodní romantický park, kde budovali odpočívky, plácky a vyhlídky, kde nejen odpočívali, ale chystali pro své děti obdobné svátky jako je tento. Využívali veškeré pozemky – pro svou obživu, pastvu domácích zvířat, svažité pozemky osázeli pestrými ovocnými sady od mnoha druhů jabloní, skrze třešně, švestky, ořechy. Stromů si vážili a dodnes zde přežila řada staletých mohykánů, proto zde najdeme smrk ,který má téměř 50 výšky, statné jilmy, či nádhernou borovici- dvojče. Soužití se zvířaty bylo zde vždy naprosto přirozené, vždy se z domu vyjde přímo do lesa! Přesto již v osmnáctém století je zde dokumentován zoologický park. Pozorovat pestrý svět zdejší fauny je zážitek, krkavci vyvádějí z hnízda na ostrohu svá mláďata, údolím se tu tam provlní stín černého čápa či volavky popelavé, staré štoly jsou zimovištěm několika druhů ohrožených netopýrů. Divočáci hledají mezi spadaným listím kaštany, bukvice a žaludy, zmije černé hlídají kamenité skalky. Na světě se mezitím stále zmenšují zásoby pitné vody, více než miliarda lidí na světě nemá přístup ke kvalitnímu zdroji vody, mnohé toky jsou velmi znečištěné. Do oceánu je vypuštěno ročně okolo 2,6 mil.kg arzenu, 2,5 mil.kg zinku, 81 tisíc kg rtuti, 3,7 tisíc kg olova
Aktuální průměrná koncentrace co2 ve vzduchu na Zemi v březnu 2010 je 391,06 ppm (dílů z milionu). Před rokem to bylo 388,77 ppm, přede dvěma lety 385,96 ppm , v roce 1997 kdy byl podepsán Kjotský protokol byla koncentrace co2 363,47 ppm s cílem dosáhnout zpět hodnoty 350 ppm. Před padesáti lety, kdy započalo na mnoha měřících stanicích systematické měření – byla průměrná světová koncentrace co2 319,98 ppm! Dobrovolníci z 51 zemí světa, kteří se na hradě vystřídali, pomohli nejen hradu a okolí, ale podíleli se na také likvidaci invazivních rostlin, opakovanému kosení vstavačových luk, nové výsadbě stromů, dalším ekologicky orientovaným projektům. Iniciovali vznik Mezinárodního enviromentálního dobrovolnického institutu, který našel na hradě své místo a po dostavbě paláce, zde bude jedno z center světového dobrovolnictví pro péči o naši Zemi. Zapojte se i Vy do oslavy dne Země- a třeba zrovna na Hartenbergu!